Terug

IDDSI: op weg naar de normalisatie van op dysfagie aangepaste voedingsconsistenties

Vandaag de dag heeft 8% van de wereldbevolking te kampen met dysfagie (slikstoornissen).

Het IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) houdt zich bezig met het invoeren op wereldniveau van normschalen voor de consistentie van vaste en vloeibare voeding.

Tegenwoordig lijdt 8% van de wereldbevolking aan dysfagie (kauw- en slikstoornissen). Deze aandoeningen komen voor bij patiënten van alle leeftijden en treffen in het bijzonder 55% van de mensen die een CVA hebben overleefd.

In instellingen is het verdikken van vloeistoffen de meest gebruikte oplossing om het risico op verslikken te voorkomen. Een te dikke of een onvoldoende dikke bereiding kan echter een risico betekenen voor de patiënt.

Dat is de reden waarom het IDDSI een normalisatie op wereldschaal heeft ingevoerd om de consistentie van vaste en vloeibare voeding vast te stellen.

Meer informatie daarover is te vinden op: http://iddsi.org/framework/

De video hieronder laat de « Spuitjestest » zien waarmee bereidingen gecategoriseerd kunnen worden volgens de normschaal van het IDDSI.